Pleje af stråtag

Når man har et stråtag, er det vigtigt at man en gang i mellem efterser sit stråtag. Som med alle andre tage, gælder det, at opdages en skade i tide, kan omfanget af skaden begrænset. Dette gælder alle former for tage - også for stråtag. Dog er det vigtigt, at man ved hvad man skal kikke efter.

Tagryggen
Øverst på taget er tagryggen. Denne skal være enformet og tæt. Lig især mærke til, om det metalnet der holder den på plads, er hel og tætsiddende.

Inddækningerne og andet synligt træ
Kontroller inddækningerne omkring kviste og vinduer. De skal være fri fra råd og skimmel. Husk at selv trykgimpregneret træ skal have træbehandling, efter nogle år i den danske natur. Derudover anbefales det også, at man gennemgår vindskeder og vandbrædder, kvistvinduer inkl. spejl over vinduerne.

Naturen omkring taget
Træer vokser, omend langsomt. Dog skal man alligevel holde øje med de omkringliggende træer. Er der træer der er begyndt at slå en slagskygge indover taget, skal dette træ beskæres. Ikke kun fordi slagskyggen forhindre taget i at tørre ensformigt, men også fordi vanddryp fra træer, kan få dit tag til at ældes ujævnt. Beskær derfor alle træer, der står for tæt på dit tag. 

Nedfaldne blade, nåle og grene
Er dit tag i nærheden af løv- eller nåletræer kan taget samle nedfald til sig. Langt det meste blæser af igen - men - ligger der for meget, anbefales at nedfaldne blade, nåle og grene fjernes med en simpel løvrive. Husk altid at rive "med stårene" og ikke mod dem. Sørg også for, at alle tagrender og skotrender er fri for nedfald, så vand kan komme væk fra taget. 

Mos og alger
Et stråtag er et tag lavet af naturmaterialer. Derfor kan mos og alger forekomme. Mos og alger ses for det meste på skyggesiden af taget, hvor vand har sværest ved at fordampe. Er der særligt meget meget mos eller alger, så kontakt din tagtækker og bed han vurdere omfanget. Skal det fjerenes, er det yderst vigtigt at det bliver gjort af fagfolk i samarbejde med tækkemanden, så taget ikke tager uoprettelig skade. 

Skadedyr
Som alle andre tagtyper, kan stråtag også være udsat for skadedyrsangreb. Når det gælder stråtag, er husmåren et typisk skadedyr. Mistænker du at have fået besøg af en husmår, så kontakt en skadedyrsbekæmper for at få husmåren fjernet. Dernæst kontakter du din tagtækker og får ham til at gennemgå taget for huller forsaget af husmåren.

Stråtagshvepse lever i enderne af tækkerørene. De ses for det meste i tagskægget. De er harmløse både for stråtaget og mennesker, men kan være generende hvis de findes omkring vinduer og indgange. Kontakt din tagtækker, hvis du er plaget af stråhvepse. 

Ring hellere en gang for meget
Er du det mindste i tvivl om standen af dit stråtag, så tøv endelig ikke med at kontakte din tagtækker. Vi tager altid en snak om dit stråtag. Derudover tilbyder vi også serviceeftersyn af dit tag. Det kan du læse mere om her